Zuilen wil actie gemeente tegen woningopsplitsingen

Bekijk de afbeelding op ware grootteAl bijna 2 jaar probeert de wijkraad bij de gemeente duidelijk te maken dat het opsplitsen van woningen in vooral Zuilen maar ook Pijlsweerd de leefbaarheid sterk onder druk zet. Ondanks dat dit op een op een instemmend geknik vanuit het stadhuis kan rekenen blijven daadwerkelijk effectieve maatregelen vooralsnog uit. Eerdere regelgeving door de gemeente opgesteld om omzettingsvergunningen in een aantal wijken geheel te verbieden hield bij de rechter geen stand. Nu moeten de signalen vooral van bewoners komen die bezwaar kunen maken tegen het verlenen van een omzettingsvergunning. Bewoners in Zuilen zijn het zat, zo geeft het AD op 12/1 aan, en willen actie van de politiek. Verderop in het AD worden door de voorzitter van de wijkraad nog eens de gevolgen van het opsplitsen van woningen benoemd en getoond. Inmiddels is er ook een bewonersgroep "Zuilen in Actie" opgericht. Het zal zeker een thema worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier meer over de huidige regelgeving.

Zie ook de artikelen:

Omzetten woningen: politiek is aan zet

Veel aanvragen voor omzettingsvergunningen in Zuilen

Ondanks verbod toch mogelijk meer studentenhuizen in de wijk

Studentenhuisvesting onder de loep

Advies onzelfstandige bewoning aan college