Zorgen over komst biomassa energiecentrale

Zoals inmiddels al wel bekend zijn er twee aanvragen ingediend voor het bouwen van een biomassa energiecentrale op Lage Weide. Zowel Nuon als Eneco hebben het voornemen om deze centrale op Lage Weide te realiseren. De verwachting is echter wel dat er maar èèn van beide initatieven van de grond komt.

De gemeente Utrecht heeft grote plannen als het gaat over verduurzamen van haar energievoorziening, kijk ook naar het voornemen om windmolens te plaatsen. Op zich zijn deze ambities voor verduurzaming toe te juichen, belangrijk is echter ook om te kijken wat de gevolgen daarvan zijn voor de bewoners van de stad. De wijkraad heeft daarbij in het bijzonder gekeken naar de gevolgen voor Noordwest.  

Daar er nogal wat andere activiteiten op en om Lage Weide zijn heeft de wijkraad vragen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er vragen en zorgen over de toename en vervuiling a.g.v. het extra transport, nodig voor aanvoer van de brandstof. Tevens zijn er vragen over de gekozen locaties en de inzet bij calamiteiten.

Gezien bovenstaande heeft de wijkraad, met ondersteuning van de milieugroep Zuilen, een inspraakreactie aan de provincie en gemeente gestuurd. Deze inspraakreactie is hier te lezen. Meer informatie van de gemeente over de biomassa energiecentrale en vragen zijn hier te lezen.