Zienswijze over bluesfestival in het Julianapark: UPDATE

logo-newEr is de laatste weken veel  te doen geweest over het besluit van de gemeente om het festival “Roots in the Park” in het Julianapark te houden. Zorgen zijn er over de overlast en het afsluiten van het park maar vooral het zonder ruggespraak besluiten het festival in het Julianapark te houden heeft kwaad bloed gezet. Er zijn veel betrokken bewoners (groepen) actief in en rondom  het park en juist hen is niets gevraagd.

Dit terwijl de gemeente wil dat bewoners meer betrokken worden bij alles wat er in de wijk speelt en meer wijkgericht wil gaan werken. Bij het besluit romdom dit festival is echter zelfs het wijkservicecentrum Noordwest niet gekend. De plek bij uitstek waarvanuit het wijkgericht werken juist vorm moet krijgen. Er gaapt dus nog steeds een groot gat tussen droom en daad…….helaas. De wijkraad heeft nu een zienswijze ingediend en daarmee bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken.

De wijkraad roept in haar zienswijze o.a. op om alsnog met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten om zo een betere belangenafweging te kunnen maken en een afgewogener besluit. 

————————————————————————————————————————-

update 12 maart 2013: vanavond hebben verschillende partijen op initiatief van de wijkraad bij elkaar gezeten om over de knelpunten van bovengenoemd evenement te praten. Duidelijk werd dat er beter binnen de gemeente tussen de diverse afdelingen afgestemd moet worden over evenementen die aangevraagd worden. Dit voorkomt dat andere vanuit de wijk georganiseerde activiteiten de dupe worden. Afgesproken is dat de organisatoren van het festival met deze laatste ook nog in gesprek gaan. Belangrijke toezegging die tevens gedaan is dat het park in ieder geval niet afgesloten wordt.

Ook is er nog gesproken over een ander festival welk in juni georganiseert wordt en waarbij ook lokale activiteiten in de knel zouden komen. Daarover lijken ook goede afspraken te komen. Er is hoop voor de toekomst voor een volgend keer.