Resultaten wijkraadpleging 2015: Pijlsweerd Oost

Waarom een wijkraadpleging in Pijlsweerd Oost?

Wijkraad Noordwest en Buurtoverleg Pijlsweerd hebben de afgelopen jaren meerdere malen aan de gemeente gevraagd om een samenhangend ontwikkelingskader te maken voor het gebied links en rechts van de Oudenoord en uiteraard voor de Oudenoord zelf. Hierbij inbegrepen de Nijenoord.

Bewoners maken zich zorgen over afzonderlijke ontwikkelingen langs en nabij deze centrale ver-keersas. Grootschalige nieuwbouw en transformatie van kantoren en onderwijsgebouwen vindt plaats en zal verder toenemen ondermeer na het vertrek van de Hogeschool naar de Uithof. Het inwonertal van Pijlsweerd (incl. Nijenoord e.o.) zal met zeker een kwart toenemen. Van nu ca. 7.700 naar ca. 10.100 inwoners. Een drukke verkeersas die het gebied ten oosten van de Oudenoord daadwerkelijk scheidt van de voorzieningen die ten westen ervan gesitueerd zijn aan de Amster-damsestraatweg.
Daar komt bij dat de uitgangspositie (2015) op onderdelen te wensen overlaat. De Oudenoord kenmerkt zich door druk auto- en busverkeer, files, slechte luchtkwaliteit, lawaai en is nauwelijks oversteekbaar. Bovendien, op uitzonderingen na, ‘voorzien’ van saaie karakterloze bebouwing. Ook de Weerdsingel (tussen Oudenoord en Amsterdamsestaatweg), de Kaatstraat en de David van Mollemstraat hebben te maken met ernstige verkeersoverlast, slechte luchtkwaliteit, parkeer-problemen en panden in transformatie.

Onlangs heeft de gemeente als werkdocument een aanzet voor een dergelijk kader (in concept) uitgebracht onder de naam ‘Naar een leefbare en gezonde Oudenoord, een ontwikkelingskader Oudenoord/Nijenoord’. Via een wijkraadpleging wil de wijkraad Noordwest hieraan een bijdrage leveren vanuit bewonersperspectief.
De wijkraadpleging omvat een bewonersatelier en een buurtenquête. De resultaten daarvan zijn in deze rapportage uiteengezet

Download rapport: Eindrapportage Oudenoord_Nijenoord en omgeving