Wijkraadpleging 2011: durf te dromen

U heeft begin oktober de hiernaast afgebeelde kaart voor de wijkraadpleging ontvangen. Met deze wijkraadpleging wilden wij van bewoners horen hoe zij wensen dat hun (sub-)wijk er over 10 jaar uitziet. Uw wensen worden als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe wijkvisie Noordwest 2012-2021, welke begin 2012 door de gemeente wordt opgesteld. We hebben elk huishouden in onze wijk de antwoord-kaart in de bus gedaan, waarop men ideeën/ wensen mocht invullen en gratis naar ons per post terugsturen. 
Wij verwerken al uw opgestuurde wensen in een boekwerk en publiceren deze op onze internetsite. Verder verzorgen wij in het wijkbericht van december een terugkoppeling op hoofdlijnen van de resultaten van deze wijkraadpleging en de uitslag van de loting.

In het voorjaar van 2012 verwacht de gemeente van start te gaan met het opstellen van de nieuwe wijkvisie. De gemeente heeft al aangegeven de resultaten te gaan gebruiken als uitgangspunt voor de wijkvisie.
Loting
U maakt met uw inzending kans op 1 van de 4 cadeaubonnen van € 100. De verloting is op 1 december 2011.
Sluiting
U wensen/ideeën dienen 15 november 2011 bij ons binnen te zijn. U mag meerdere ideeën per woonadres indienen. In dat geval vragen wij u uw wensen via email aan ons op te sturen: zie instructie onder Wensen emailen.
Jongeren.We nodigen alle jongeren vanaf 13 jaar ook uit om voor zover als mogelijk via email hun visie te geven.  Het is belangrijk om ook jullie wensen mee te nemen.
Planning
– oktober 2011 start wijkraadpleging
– 15 november sluiting inzendingen
– december 2011: verwerking van alle wensen en ideeën tot een boekwerk
– 1 december verloting 4 cadeaubonnen van € 100 onder de inzenders.
– eind december publicatie resultaten op onze internetsite
– in 2012 stelt de gemeente de wijkvisie Noordwest 2012-2021 op waarin de wijkraadpleging als uitgangspunt wordt meegenomen.
Voorbeelden
We hebben er bewust voor gekozen om u een open vraag te stellen: geef uw visie over hoe u onze wijk over 10 jaar wilt zien. U kunt ons dit in een paar steekwoorden sturen of ons een tekening of verhaal sturen.
Organisatie
Deze wijkraadpleging wordt georganiseerd door:
Henk Beukers, oud-voorzitter Wijkraad Noord West
Leny Nieuwendijk, penningmeester Wijkraad Noord West
Henk Jan Kiewiet, Wijkraadslid Noord West
Yavuz Ozermis, Bestuurslid Turkse Jongerencentrum MGT-Utrecht (aan de Van Hamkade).
Voor vragen over de organisatie of voor extra informatie kunt u ons bereiken op (Klik hier!)