Wijkraadpleging 2008 Ondiep

2008: uitspraken over de wijkactieplannen.

Tijdens het proces van de totstandkoming van het wijkactieplan voor Ondiep, kreeg de Wijkraad Noordwest het signaal dat een substantieel aantal bewoners van deze wijk aangaf zich ‘niet gehoord’ te voelen. Dit ondanks het feit dat diverse inspraak- en bewonersavonden waren georganiseerd. Als aandachtspunt werd meegegeven dat het sommige bewoners zich daardoor wellicht niet zouden herkennen in de benoemde actiepunten, dan wel andere actiepunten voor het wijkactieplan zouden willen opvoeren. Op basis hiervan heeft de Wijkraad besloten een onderzoek in het kader van de wijkraadpleging in de wijk Ondiep uit te laten voeren. Belangrijke thema’s zoals jongerenoverlast en parkeerproblemen kwamen ter sprake maar ook de wens van bewoners om meer echte inspraak te krijgen bij te ontwikkelen plannen zoals bij nieuwbouw. In de adviesgroep Ondiep en de wijkraad wordt gevolgd of er ook daadwerkelijk handen en voeten gegeven wordt aan de reactie op het advies van de wijkraad.  

Rapportage adviesbureau Tangram

Advies wijkraad Noordwest

Reactie gemeente op advies wijkraad

Lees hier het wijkactieplan Ondiep