Wijkraad vergadering 3 maart in kort verslag

De wijkraad verwelkomde deze avond drie nieuwe leden, zij zijn bewoners van Ondiep & Pijlsweerd en unaniem aangenomen. Twee andere belangrijke onderwerpen waren het gesprek met Toezicht & Handhaving van de gemeente Utrecht en werd er een voorschot gegeven op het onderwerp van de wijkraadpleging 2016. Vaste gasten zijn het wijkservicecentrum en vertegenwoordigers van politieke partijen.Toezicht en handhaving (VTH) vanuit de gemeente Utrecht legt uit hoe de organisatie en taken van VTH zijn verdeeld en wat het handhavingsprogramma is met de focuspunten. De cijfers over 2015 worden gepresenteerd.

Een belangrijk instrument van de wijkraad is de wijkraadpleging. Er is een korte brainstorm geweest over mogelijke onderwerpen hiervoor. Kansrijk hiervoor zijn; effecten buurtteams, armoede en zorg.

Een gedetailleerd verslag zult u vinden in de notulen. De volgende wijkraadsvergadering is op 24 maart in het Geuzenkwartier en start om 20:00 wees welkom als toehoorder of praat actief mee.