Scherpe kritiek wijkraad op bouwplannen Oudenoord

oudenoordGeen inspraak van bewoners en samenhang met de omgeving
Al eerder schreven we uitgebreid over de bouwplannen aan de Oudenoord 275. Er is inmiddels ingestemd met het slopen van deze locatie. Daarvoor in de plaats moeten 250 woningen en in onderbouw (de plint) voorzieningen komen. Over het concept-plan is ook al in april een inloopavond georganiseerd. De wijkraad is echter erg ontevreden over de mate van inspraak die bewoners tot nu toe hebben gehad. Ook is er scherpe kritiek over het ontbreken van enige samenhang met de andere bouwprojecten (Zijdebalen) en het totaal ontbreken van een visie op het hele gebied. De wijkraad denkt ook dat de huidige plannen de leefbaarheid sterk onder druk zet. Dit mede door toenemend verkeer en afnemende openbare verblijfsruimte.  
Kijk: hier voor het advies over bewonersparticipatie.  Kijk:
hier voor het advies over de inhoud v/d bouwplannen. 
Lees:hier meer over de plannen voor de Oudenoord 275 zoals ze door de gemeente zijn beschreven.

Lees hier: hoe de gemeente zegt vorm te willen geven aan inspraak van bewoners bij bouwplannen. Nu de praktijk nog!!