Wijkraad doet onderzoek in Pijlsweerd

Bekijk de afbeelding op ware grootteBewoners in Pijlsweerd zijn redelijk tevreden over hun buurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Wijkraad Noordwest is uitgevoerd. Onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau Seinpost.

In overleg tussen de GG&GD en de Wijkraad Noordwest is besloten de 10-meting rondom het Project Gecontroleerde Hero├»neverstrekking Kaatstraat te combineren met de jaarlijkse Wijkraadpleging in Pijlsweerd. Elk jaar wordt in een deel van de wijk Noordwest een Wijkraadpleging uitgevoerd, dit jaar was de beurt aan Pijlsweerd. De Wijkraad wil met deze Wijkraadpleging inzicht krijgen in de leefbaarheid en veiligheid van de buurt Pijlsweerd. 

Voor het onderzoek is een schriftelijke bewonersenquête afgenomen en is met sleutelfiguren in de wijk gesproken. Tevens is gebruik gemaakt van de registraties van politie, het klachtenmeldpunt PGH, de Utrechtse Wijkenmonitor en de Wijkservicecentra van de gemeente. Aan de hand van deze gegevens is een beoordeling gemaakt van het schoon en heel en de leefbaarheid en veiligheid in Pijlsweerd.

Conclusies
Het algemeen oordeel van de bewoners over de buurt en het rapportcijfer voor de buurt zijn beide positief en ruim voldoende. De belangrijkste problemen in de buurt zijn verkeersproblemen en de verzorging van het openbaar gebied.

 

De netheid van de buurt wordt door de bewoners met een voldoende gewaardeerd (6,2). Het onderhoud van de buurt scoort met een krappe voldoende slechter (5,6). Het merendeel (88%) van de bewoners heeft wel eens te maken met overlast door vervuiling. Zwerfvuil wordt genoemd als de meest storende vorm van vervuiling.

 De veiligheid in de buurt wordt door de bewoners gewaardeerd met een voldoende (6,4). Tweederde van de bewoners voelt zich zelden of nooit onveilig. De gevoelens van onveiligheid komen vooral ’s avonds en ’s nachts voor. Vernieling en diefstal zijn volgens de bewoners de meest voorkomende delicten in de buurt.

Verder is geconstateerd dat er in Pijlsweerd (incidenteel) sprake is van een zogenaamd waterbedeffect: wordt er in Hoog-Catharijne bijvoorbeeld gehandhaafd op verslaafdenoverlast, dan verschuift die overlast naar Pijlsweerd.

Mogelijk zullen de onderzoeksgegevens nog een advies richting de gemeente opleveren.