Wijkraad brengt advies uit over Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen

Wijkraad brengt advies uit over Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen

Het College heeft het verkeer- en vervoerplan met bovengenoemde naam uitgebracht. Ook de wijkraden zijn uitgenodigd daarover een advies te geven.

download: Advies Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen.

Ook onze wijkraad heeft dat gedaan (zie advies). De wijkraad vindt de basis van het plan een juiste keuze om een duurzaam en bereikbaar Utrecht tot stand te brengen. Maar is het plan wel ambitieus genoeg en worden er nog in de huidige collegeperiode voldoende uitvoerende stappen gezet?  Veel (doorgaande) straten in Noordwest  hebben daarmee te maken. Het gaat over hoeveel autoverkeer (wel of geen bestemmingsverkeer), luchtkwaliteit en veiligheid, maar ook over voetgangers, fietsers en vervoer over water.  Aan de hand van 14 aandachtspunten gaat de wijkraad daarop in.  De wijkraad rekent erop dat bewoners(groepen) daadwerkelijk betrokken worden bij de wijze waarop projecten vorm wordt gegeven. En dus niet pas bij de uitvoering ervan.

Document slimme routes van gemeente