Nieuwsbrief ALU in heel Noordwest verspreid

Komende dagen wordt in heel Noordwest, huis-aan-huis, de nieuwsbrief verspreid van de samenwerkende bewonersgroepen in actie tegen het ALU en in het bijzonder tegen de aanleg van de Spoorlaan en de tunnel onder  de Josephlaan.  Naast de laatste stand van zaken wordt duidelijk wat de Utrechtse politiek van het ALU, de Spoorlaan en de ondertunnelling Josephlaan vindt en hoe bewoners hier, in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen, invloed op uit kunnen oefenen. Daarnaast is er aandacht voor het verkiezingsdebat op 18 februari in Noordwest, georganiseerd door de wijkraad. Lees hier de nieuwsbrief.