Wijkambities 2018

Het Wijkbureau

De stad Utrecht bestaat uit 10 wijken. Iedere wijk heeft zijn eigen karakter. De wijken hebben wijkbureaus. Hier informeren we (De gemeente) bewoners over hun wijk en de gemeente.  Het wijkbureau is altijd aanwezig bij de wijkvergaderingen en heeft regelmatig overleg. Het wijkbureau is voor iedereen in de wijk, wilt u contact opnemen

Wijkambities en wijkactieprogramma’s van de Gemeente Utrecht voor Noordwest

Welke doelen en wensen hebben we voor de Utrechtse wijken? Welke onderwerpen vindt u als bewoner, ondernemer of een instelling belangrijk? U leest het in de wijkambitie van uw wijk. Bijvoorbeeld de wens om de wijk groener te maken. En in een wijkactieprogramma leest u wat de plannen zijn om tot deze ambitie te komen.

Doe mee!

Wilt u actief meedoen met het maken van de wijkambities/-actieprogramma’s? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Van wijkambities naar wijkopgaven

Wijkopgaven volgen in alle wijken de wijkambities (2014-2018) op. Wijkambities waren gemaakt voor 4 jaar, met daarbij elk jaar een wijkactieprogramma. De wijkopgaven vervangen de wijkambities en de wijkactieprogramma’s. Wijkopgaven zijn van en voor inwoners, werkenden en ondernemers uit de wijk en worden minstens 1 keer per jaar bijgewerkt.

 

Download: Wijkactieprogramma 2018 Noordwest

Ga naar de website om de wijkambities voor 2018  en verder  te zien van de gemeente. 

De informatie hierboven komt van de website van de gemeente Utrecht, als wijkraad informeren we onze buren over deze ontwikkelingen. ook worden deze besproken tijdens de wijkraad vergaderingen.