Wijkprogramma

Het wijkprogramma Noordwest 2006 vindt u hier .
Het geeft een overzicht van de projecten en activiteiten die voor 2005 en 2006 in de wijk worden uitgevoerd.

In 2007 worden de wijkprogramma┬┤s geactualiseerd. Helaas is het wijkprogramma 2007-2008 nog niet beschikbaar.

 

De projecten zijn gerangschikt naar de doelstellingen uit de wijkvisie van de betreffende wijk, die de richting voor de ontwikkeling van de wijk in de komende tien jaar (2003-2013) aangeeft.
Daarmee wordt het wijkprogramma een jaarsnede, gericht op de uitvoering in de komende twee jaar van wat de gemeente in de visie voor ogen heeft voor de wijk.

In alle tien wijkprogrammas’s van de Utrechtse wijken zijn de doelstellingen:
Onderhoud en beheer, openbare ruimte en Veiligheid opgenomen.

Om de resultaten van de inspanningen op deze terreinen te meten zijn indicatoren en streefwaarden geformuleerd. Naar keuze is een derde doelstelling van belang voor de toekomst van de desbetreffende wijk (vaak verbetering sociale infrastructuur), eveneens meetbaar gemaakt.

Andere doelstellingen worden de komende jaren meetbaar gemaakt. Indien projecten en activiteiten (ook) aansluiten op de wensen en adviezen van de wijkraad wordt dit in het projectenoverzicht vermeld.