Wie voert de hertjes?

Op bovenstaande vraag moet komende tijd een antwoord gevonden worden nu langzaamaan duidelijker wordt hoe de bezuinigingen op de dierenweide(s) daadwerkelijk vorm krijgen. Verbazing bleek er echter bij de bestuurder over de onrust die er ontstaan is door het besluit in de Voorjaarsnota. Verbazing ook bij de bewoners dat de bestuurder blijkbaar niet begrijpt welk een belang en een waarde de bewoners van Noordwest hechten aan het Julianapark  en de dierenweide.

Een Julianapark en dierenweide welk in 1928 aangekocht werd onder de voorwaarden dat het in zijn geheel voor minstens 100 jaar onderhouden zou worden. De te betalen boete van 800.00 gulden voor het verbreken van deze verbintenis is blijkbaar vergeten.

Navraag door de wijkraad bij verantwoordelijk wethouder de Rijk leverde op dat er inmiddels nagedacht is over hoe het gewenste zelfbeheer van de dierenweide vorm gegeven moet worden. Bewoners moeten gezocht en opgeleid worden daar er in de toekomst geen vaste dierenverzorgers meer zijn. Wel zou er geld blijven voor eten, vaccinaties,opleiding en onderhoud terrein etc. 2013 moet daarin een overgangsjaar zijn.
Wie de regie hier in heeft, waarschijnlijk het wijbureau,  is vooralsnog onduidelijk, evenals wat er gebeurt als er geen continuiteit geboden kan worden door de vrijwilligers. Het park en de weide zijn echter een te kostbaar bezit voor de wijk maar ook voor de stad om verloren te laten gaan of om maar het risico daarop te lopen.

Zelfbeheer lijkt een prima middel om eigen regie van bewoners en inzet voor hun leefomgeving vorm te geven maar niet alleen als middel om de begroting rond te krijgen.

Raadsvoorstel aankoop Julianapark 1928

Ontwerp besluit aankoop Julianapark 1928

Eerder artikel