Wel of geen Counter Culture Festival in Julianapark in 2014

julianaparkOp het wijkraadsoverleg van Noordwest op 14 november werd dit onderwerp toegevoegd aan de agenda. Dit naar aanleiding van onrust onder (een deel van) bewoners dat dit festival ook in 2014 het Julianapark zal aandoen. De ervaringen uit 2013 waren een doorn in het oog  (vervuiling, onvoldoende ordehandhaving en niet op tijd opruimen door de organisatie). Wijkraadvoorzitter Gerard van Wakeren heeft daarop het wijkbureau Noordwest gevraagd om opheldering. Het resultaat staat in bijgevoegde mail. Dit werd ter vergadering voorgelezen. Uit de discussie die daarop volgde is door de wijkraad het volgende vastgesteld. 
 
– de wijkraad stuurt nu geen advies naar het college 
– een kleine delegatie van de wijkraad gaat een gesprek aan met de vergunningverlener 
– de delegatie stelt zich niet bij voorbaat negatief op t.a.v. mogelijke komst van het Counter Culture Festival 
– op de volgende wijkraad worden de bevindingen van de delegatie gerapporteerd