Voortbestaan Eigen Haard een politieke kwestie!

 Eigen Haard: een goed lopend buurthuis opgestart door vrijwilligers in 2007, omdat er zoveel behoefde was aan een ontmoetingsplek in Zuilen Noord, is nog steeds niet zeker van haar voortbestaan. Het onderkomen van buurthuis Eigen Haard, de dependance van het Delta College aan de Lieven de Keylaan gaat tegen de grond om plaats te maken voor nieuwbouw. Om het belang van het behoud van het buurthuis te onderstrepen, gaf Stichting Eigen Haard afgelopen dinsdag een presentatie waarvoor diverse partijen waren uitgenodigd: de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gemeente Utrecht, woningbouwcoöperatie Mitros, gemeenteraadsleden, wijkraad en bewoners uit de buurt.  

Eigen Haard is een ontmoetingsplek voor en door bewoners in (begeleid) zelfbeheer. Wekelijks bezoeken zo’n 180 kinderen en volwassenen het buurthuis om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Bewoners ervaren meer sociale controle en samenhang in de buurt sinds de komst van het buurthuis. De opzet van Eigen Haard past helemaal binnen de doelstelling van de gemeente: bewonersinitiatieven uit de wijk positief waarderen. Gezien de bezuinigingen in het welzijnswerk zou het goed zijn Eigen Haard te laten voortbestaan.

Mitros gaat een deel van de nieuwbouw in de ontwikkellocatie Van Heukelomlob voor haar rekening nemen. Er komt een multifunctioneel gebouw (maatschappelijk vastgoed) op de plaats waar nu nog de dependance staat met daarin ouderenzorg, sociale woningen, kinderopvang, een wijksteunpunt en ook een ruimte met wijkfunctie. De intentie is de ruimte met wijkfunctie te verhuren aan stichting Eigen Haard. De stichting is al enige tijd in gesprek met Mitros en sinds kort ook met de gemeente omdat de stichting voor de huurbetaling afhankelijk is van subsidies. Mitros geeft aan dat de gemeente zich moet realiseren dat als je sociale functies in de wijk afbreekt, je dát weer op straat brengt, wat je niet op straat wilt hebben. Terecht merkt een aanwezige op dat een goede buurt ook in het belang is van Mitros en is overtuigd van het sociaal rendement van Eigen Haard in welzijn. Je zou dat kunnen zien als een vorm van huurbetaling. Mitros geeft aan dit mee te nemen, maar zegt net als vele anderen last te hebben van de crisis.

Een woordvoerder van DMO vertelt dat bewonersinitiatieven worden toegejuicht en gestimuleerd en dat deze dan uitgevoerd worden in bestaande panden van de wijkwelzijnsorganisaties. In het geval van Eigen Haard gaat het om een eigen pand en daarop heeft de gemeente nog geen beleid. Misschien kan afhankelijk van de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen een nieuw College daar verandering in brengen. Er zijn meerdere partijen die ‘initiatieven in zelfbeheer’ in hun verkiezingsprogramma hebben.

Een wijkraadslid geeft aan dat je niet kan verwachten dat Eigen Haard naar een ruimte van Portes gaat. Buurthuis Zuilen en het Vorstelijk Complex zijn veel te ver weg. Men heeft juist behoefte aan een ontmoetingsplek in het noordelijk deel van Zuilen waar bewoners veilig naar toe kunnen. Dat is ook gebleken uit een wijkraadpleging die de wijkraad in 2007 gehouden heeft. Mitros (en Portaal) en de gemeente moeten naar een oplossing zoeken, het initiatief komt de leefbaarheid ten goede. De boodschap is, en ook die van GroenLinks, als enige van de raadsleden aanwezig: ga stemmen op woensdag 2 maart!

zie ook: 

Groene Lob- van Heukelomlob

Buurthuis Eigen Haard op straat 

buurthuis Eigen Haard geopend 

persbericht in De Nieuwe Utrechter