Visie Vechtoevers:uitnodiging voor bewonersavonden

De gemeente werkt al langere tijd aan een Visie voor de Vechtoevers. Het wil een kader bieden voor de verdere uitwerking van de inrichting van de oevers. Bij deze uitwerking wil de gemeente bewoners actief betrekken. Daarom worden, vooruitlopend op de formele inspraak, bewonersavonden gehouden. Daarin wil de gemeente toetsen of de visie goede ideeën uit de buurt niet onmogelijk maken. Die ideeën worden geïnventariseerd op 4 bewonersavonden, voor ieder deel van de Vechtoevers is een avond gepland, steeds van 19.00 tot 20.30 uur in Buurtcentrum De Leeuw aan de Samuel van Houtenstraat 1. De wijkraad beraad zich nog over een advies aan het College.

tussen Weerdsluis en Adelaarstraat op 5 april

tussen Adelaarstraat en Draaiweg op 11 april

tussen Draaiweg en Rodebrug op 12 april

tussen Rodebrug en Marnixbrug (Hogeland) op 18 april

Zie verder het wijkbericht dat dezer dagen verspreid is tussen Weerdsluis en Marnixbrug.