Verslag bewonersavond omgeving Piramideschool Zuilen

Een gymzaal aan de van Meelstraat?

Woningbouw?

Een matig bezochte bijeenkomst in de Bethelkerk lichtte de bewoners uit de omgeving van de Piramideschool in over de plannen van de school en de gemeente. Plannen over de herbouw van de gymzaal en plannen over nieuwbouw en de realisering van een Johan Cruyff Court.

Een jaar staat er inmiddels een hek om de school, geplaatst vanwege de langdurige overlast en vernielingen. Een hek waardoor de overlast werd teruggedrongen maar ook veel speelruimte, aan een toch aan niet rijk bedeelde wijk op dat gebied, ontnam. Plannen werden er daarom ook gemaakt om meer speelplekken te realiseren. De plaatsing van een Johan Cruyff Court leek aan te sluiten bij dit laatste, maar de plannen voor nieuwbouw bleken nieuw. De school wil de gymzaal het liefst verplaatsen naar de van Meelstraat, aan de school vast, op het terrein van de school.

Deze gymzaal biedt daarbij wel mogelijkheden voor de omgeving om daar ook gebruik van te maken. De plek waar de huidige gymzaal staat komt dan vrij. Het terrein van de voormalige Overloop is inmiddels ook beschikbaar. De gemeente kan geld verdienen met de verkoop van grond, en dit geld is nodig vindt de gemeente voor de financiering van het Masterplan Primair Onderwijs.

Daarnaast heeft de gemeente de opdracht om voldoende woningen te bouwen, aldus de aanwezige wijkwethouder Rinda den Besten.
Toch heeft de gemeente zichzelf ook de opdracht gegeven om schoolpleinen meer open te stellen en  voldoende openbare ruimte te handhaven om kinderen te laten spelen. Dit mede daar de kinderen in de wijk meer moeten bewegen . Meer bouwen betekent echter minder mogelijkheden om te spelen en te bewegen. Mogelijk komt weer een deel van het schoolplein beschikbaar , maar problemen rondmom beheer spelen daarbij een grote rol.

Dit is dus nog lang niet zeker. Bewoners werd gevraagd wat zij van de plannen vonden.  Een meerderheid was tegen de plannen voor nieuwbouw waarbij er anderzijds wel begrip voor was.  Voorkeur werd er uitgesproken om op de locatie van de huidige gymzaal het Johan Cruyff Court aan te leggen en om op het terrein van de Overloop mogelijk te bouwen. De gemeente  gaat nu verder met plannen maken.

De vraag blijft of de plannen een voldoende verdienen als het gaat over voldoende openbare ruimte en de hele inrichting ervan in de omgeving van de school.

Cruyff Court?  

 Integrale aanpak?

 

Voorlopig is de huidige speelruimte erg karig en voor een groot deel afgesloten voor de jeugd.