Vernieuwing in Ondiep

Sloop en nieuwbouw bepalen al enkele jaren het gezicht van Ondiep. Vooral in het gebied langs de Laan van Chartroise verandert veel. Hoe staat het met de projecten van dit moment?

Medio 2009 is het blok tussen Vijgeboomstraat- Laan van Chartroise- Palissanderstraat en Ondiep  gesloopt. In 2010 is men hier begonnen met het bouwen van de nieuwbouw: Nieuw Chartreuse. Hier zijn inmiddels 18 eengezinswoningen (huur) verrezen, die reeds bewoond zijn, en momenteel is men bezig met de bouw van 18 zorgappartementen,15 stadswoningen (koop) en 20 appartementen (koop). Deze bouw schiet al aardig op en is inmiddels  in de laatste fase.

 
 
Ook de woningen in het vierkant Ondiep-Laan van Chartroise-Meloenstraat-Abrikoosstraat zijn gefaseerd gesloopt. De grond heeft een flinke tijd braak gelegen omdat er door vervuiling grondsanering nodig was. De nieuwbouw, die Fruitkwartier gaat heten, komt nu eindelijk op gang. Hier komen 63 huurwoningen en 57 koopwoningen. Verwacht wordt dat dit medio 2012 gereed is. 
 
In de Bomenbuurt (Amandelstraat, Boerhaavelaan, Elsstraat, Larixstraat, Ondiep, Pijnboomstraat, Rietstraat, Sparstraat, Vijgeboomstraat, Vlierboomstraat) gaat  eind 2011 de renovatie van start.  De woningen krijgen HR++-glas, dakisolatie en centrale verwarming en keuken, badkamer en toilet worden aangepakt. Door de renovatie krijgen de woningen een hogere huur, dit wordt voor een deel gecompenseerd door lagere stookkosten. Sommige bewoners komen in aanmerking voor huursubsidie.
 
Fruitbuurt Noord:
Na lang wachten is er ook een voorzichtig begin gemaakt met de herstructurering van Fruitbuurt-Noord. Dit betreft de oude huurwoningen in het gebied Laan van Chartroise 123-175, Aardbeistraat 1-36, Ondiep 144-182b, Kloosterlaan, Tomaatstraat, Framboosstraat, Wijnbesstraat en Morelstraat. Een aantal nieuwbouw- en koopwoningen in dit gebied worden hierin niet meegenomen.
 
Vanwege de slechte staat van de huizen en de komende herstructurering zijn de huren in dit gebied  bevroren. Dit voorjaar is er begonnen met bouwtechnisch onderzoek. Er wordt gekeken naar de staat van de woningen en of het mogelijk is om de woningen nog te renoveren, of dat sloop/nieuwbouw de beste oplossing is. De woningen langs het Ondiep zullen naar verwachting worden gesloopt, renovatie voor deze huizen is te duur. Dit is gebleken uit eerder onderzoek van eendere huizen aan de overkant, die reeds zijn gesloopt. De huizen worden echter wel meegenomen in de draagvlakmeting, die naar verwachting in het voorjaar van 2012 wordt gehouden. Daarna volgen besluitvorming en urgentieverstrekking.