Het grote debat van Noordwest: Verkiezingen 2018 gemeenteraad Utrecht

gemeenteraadsverkiezingen 2018

De wijkraad Noordwest organiseert op woensdag 21 februari het verkiezingsdebat Noordwest. Aan het debat zullen bijna alle politieke partijen deelnemen zowel de huidige evenals een groot aantal van de nieuwe partijen. Het verkiezingsdebat zal worden gepresenteerd door Tom Staal, bekend van landelijke televisie.

Er  is de afgelopen jaren in Noordwest weer veel gebeurd. Naast dat er veel nieuwbouw is gerealiseerd en de wijk er in meerdere opzichten op vooruit is gegaan, zijn er ook zorgen. Zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijnswerk, over de hoge huren van de sociale woningen en zorgen over de overlast op delen van de Amsterdamsestraatweg. Kansen liggen er door de vele actieve bewoners en vrijwilligers in de wijk, maar ook zorgen over verkeersoverlast, luchtvervuiling en milieuoverlast van Lage Weide. Genoeg onderwerpen dus om de partijen over aan de tand te voelen en met hen in debat te gaan.

In twee blokken zullen de vertegenwoordigers met elkaar in debat gaan over een zestal stellingen dit doen zij in korte debatten. Thema’s zijn Wonen, Verkeer en Milieu, Zorg en Welzijn, de ASW en Veiligheid. Bij elke stelling na het debat krijgen de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen over dat thema.

We hebben de partijen 31 stellingen voorgelegd en om een standpunt gevraagd. Dezen zullen aan de bezoekers worden uitgedeeld. Andere onderwerpen die met Noordwest te maken hebben en waar zorgen en/of vragen over zijn kunnen natuurlijk ook aan bod komen

We starten om 20.00 uur in de grote zaal van het Geuzenkwartier aan de Laan van Chartroise 166. De zaal is open om 19.30 uur.