Verkeermaatregelen Pr. Irenelaan

Een van de meest onveilige straten als we kijken naar de verkeersituaties is de Pr. Irenelaan. Er zijn geen aparte fietsstroken, er wordt vaak te hard gereden en er rijden bijna constant bussen terwijl de breedte van de straat constant problemen geeft om het allemaal veilig in goede banen te leiden. Eindelijke gaat er dan toch wat gebeuren. Helaas geen gescheiden fietspaden zodat de kinderen ook daar veilig kunnen fietsen. Daar is nu eenmaal geen ruimte voor, maar toch is elke verbetering er eentje. Nog dit jaar zal begonnen worden met de aanleg van twee drempels in het Vechtplantsoen en zal er een herinrichting van de kruising tussen het vechtplantsoen en de Pr. Irenelaan uitgevoerd worden.

Meer info op de IrenelaanBlog