Veel ideeën voor een groenere wijk

In september 2011 werd in de wijkraad het wijkgroenplan besproken. Hierin konden bewoners (tot 1 december) ideeën voor een groenere wijk aanleveren. Per wijk is hiervoor 420.000 euro beschikbaar. Noordwest is èèn van de drie wijken waar dit jaar mee werd gestart. De wijkraad heeft samen met de gemeente gekeken hoe bewoners zoveel en zo goed mogelijk betrokken kunnen worden bij het aanleveren van ideeën.

Samen met de wijkraad wordt vervolgens gekeken welke  ideeën uitgevoerd kunnen worden. Dit daar er waarschijnlijk niet genoeg budget is om alle ideeën uit te voeren. Tot nu toe zijn er maar liefst 31 ideeën aangeleverd. Nadat de selectie begin 2012 is gemaakt zal er in de loopt van dat jaar gestart worden met de uitvoering van de plannen.