Veel aanvragen voor omzettingsvergunning in Zuilen.

 Heel opvallend bij  de gemeenteberichten in Ons Utrecht van 26 augustus 2009, is een lijst van bekendmakingen van aanvragen voor een omzettingsvergunning. Schrikbarend is de hoeveelheid aanvragen voor Zuilen, waarvan meerdere in één straat. Een omzettingsvergunning is nodig om zelfstandige woonruimte (bijv. een eengezinswoning) om te zetten in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuurpand).  De gemeente heeft besloten tot publicatie van deze aanvragen over te gaan om bewoners de kans te geven te reageren.  In maart 2009 heeft de gemeente haar beleid ten aanzien van het afgeven van omzettingsvergunningen moeten wijzigen door een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde o.a. dat bij iedere aanvraag een individuele afweging gemaakt moest worden. De gemeente weegt nu bij elke aanvraag het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van zelfstandige woonruimte. Ook wordt de leefbaarheid in de straat, buurt en wijk meegenomen in die afweging. Op basis daarvan wordt besloten of een aanvraag geweigerd of verleend wordt (met of zonder compensatie). 

 Dat geldt ook voor aanvragen vanuit de ‘krachtwijken’. Juist met betrekking tot de leefbaarheid kunnen bewoners veel vertellen over hun omgeving en wat voor invloed een kamerverhuurpand daarop kan hebben. In de publicatie wordt het niet aangegeven, maar het is vooral de bedoeling dat bewoners hun mening geven over de verschillende aanvragen, om zo de gemeente nog meer stokken in handen te geven om mee te slaan om het belang van de leefbaarheid boven het belang van de aanvrager te stellen. Op grond daarvan kan namelijk een vergunning geweigerd worden.
 
Bewoners, geef dus vooral aan of u voor of tegen het verlenen van een omzettingsvergunning bent en waarom!
 
U kunt uw zienswijze voor 23 september 2009 sturen naar:
 
Het College van Burgemeester en Wethouders
Stadsontwikkeling
Afdeling FOV
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
 
Opmerking: Het is niet altijd kommer en kwel met de kamerverhuurpanden. Er zijn ook voorbeelden dat het wel goed gaat. Als de verhuurder zijn pand netjes onderhoud en regels stelt t.a.v. gedrag van huurders, is er in de regel niets aan de hand. 

Zie ook de artikelen:

Ondanks verbod toch mogelijk meer studentenhuizen in de wijk

Studentenhuisvesting onder de loep

Advies onzelfstandige bewoning aan college