Van wijkraadpleging tot bekroonde stichting

Op 19 januari werd in het Vorstelijk Complex de “Zuilenaar van het jaar“- award uitgereikt aan de stichting Vrienden van Zuilen. Een terechte beloning voor de inzet van deze stichting voor Zuilen, in het bijzonder het noordelijk deel van de wijk.

De stichting komt voort uit buurthuis ‘Eigen Haard’ . Verkeerd gebruik van subsidiegelden door een bestuurslid leidde er echter toe dat er een doorstart op een nieuwe locatie gemaakt moest worden met een nieuw bestuur en nieuwe naam.

Eigen Haard werd opgericht nadat er in 2007 een wijkraadpleging door de wijkraad in Zuilen-Noord was gehouden. Als leidend thema werd sociale binding gekozen. Bewoners gaven aan zich zorgen te maken over de leefbaarheid in de wijk en behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek. Na veel gesprekken met de gemeente en inzet van bewoners werd de wens uit de buurt gerealiseerd en ‘Eigen Haard’ opgericht. 

Ondanks eerder genoemde problemen bleek er genoeg veerkracht en energie in de wijk te zijn om verder te gaan met de wens van bewoners om in hun deel van de wijk een plek te hebben om activiteiten voor de buurt te organiseren. Deze wens is gerealiseerd en de inzet bekroond. Wel willen de ‘Vrienden van Zuilen’ uiteindelijk weer terug naar Zuilen-Noord. Gesprekken zijn gaande om in de nieuwe bouwlocatie ‘de Bouwmeester’  deze plek te krijgen. Het zou de ultieme bekroning op alle inzet zijn.