Vage ambities

Het klinkt zo mooi: “De wijkambities zijn de eerste zichtbare producten van de nieuwe manier van wijkgericht werken. Ze vormen voor de wijkbureaus, de vakdiensten, de wijkpartners en bewoners het toetsingskader voor de inzet van de gemeente in de wijk.”  Helaas blijkt in de praktijk dat de uitwerking van dit ‘product’ nogal wat te wensen overlaat. 

Ondanks dat het instrument op zich waardevol kan zijn lijkt de 1e exercitie een gemiste kans. Teveel moest het voldoen aan het vooraf bedachte format en zijn de ambities zo vaag geformuleerd (SMART-loos) dat niemand zich daar een buil aan kan vallen. 

Te open zijn de “gewenste situatie van de wijk” geformuleerd, te algemeen en te weinig toegespitst op de verschillende delen van wijk Noordwest (Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd) , die zo ieder hun eigen problemen en kansen hebben. 

Prioriteiten en de daarbij behorende keuzes en inzet en middelen moeten blijkbaar later nog aangebracht worden waardoor het zo maar kan gebeuren dat er een aantal ambities verdwijnen, nog meer vervagen of vooruit geschoven moeten worden. Op naar 2014.   

Lees hier de wijkambitie zoals deze door de gemeente is opgesteld en hier de reactie van de wijkraad zoals ingesproken op de raadsinformatieavond van 3 april 2012.