Utrecht Veilig avond in Zuilen: gemiste kans.

Een volle Bethelkerk met een opvallend gemelleerde samenstelling leek op 10 november een hoopvol begin van een avond over veiligheid in Zuilen. Een burgemeester, wijkwethouder, korpschef van politie, officier van justitie en veel veldwerkers waren opgeroepen. Dit om te laten zien dat de gemeente werk maakt van de aanpak van veiligheid en het daarnaast ook veel investeert in jeugd en preventie. Ontkent kan dat niet worden en in de aanpak van de Krachtwijken zitten veel nuttige projecten en activiteiten.  Een avond over veiligheid is echter niet alleen bedoeld om te vertellen wat er allemaal gebeurt, maar ook om van bewoners te horen wat zij merken en vinden van de aanpak van de gemeente. Helaas werd dat laatste niet duidelijk. Nadat veel tijd was besteedt aan het verstrekken van informatie door de Driehoek (burgemeester ,wethouder en officier van justitie) nam de slecht leidende voorzitter onnodig veel tijd voor het voorstellen van alle veldwerkers. De resterende tijd werd gedomineerd door vooral jongeren die te klagen hadden over vooral het samenscholingsverbod. Veel te weinig werd duidelijk wat de rest van de zaal vond van de aanpak en of deze werkt.  Daar zou zo’n avond toch voor bedoeld zijn: doen we het (samen) goed?  Een gemiste kans. Zie ook het verslag van: De Nieuwe Utrechter en Idol Mind