Update “Advies wijkraadpleging over speeltuinen in de maak”

Voor de wijkraad zijn de speeltuinen heel belangrijk (zie brief). Hoe gaat het met de speeltuinen? Hoe is de situatie nu? Wordt er al toegewerkt naar de door de gemeente gewenste verzelfstandiging? Daarover hebben we met de speeltuinen gesproken (zie verslag). Een enquĂȘte onder de beroepskrachten wordt nog bewerkt. Daarna bespreken we de bevindingen en ons advies in de wijkraad van januari. Eind januari stuurt de wijkraad het advies naar het gemeentebestuur.

Brief bij verzending verslag speeltuinen 201216

Verslag bijeenkomst wijkraadpleging speeltuinen Wijkraad NW 10 nov 2016