Unieke samenwerking resulteert in Gezondheidscentrum Ondiep

Op vrijdag 4 juli jl. heeft de feestelijke opening van het Gezondheidscentrum Ondiep plaatsgevonden op het Boerhaaveplein 100. Het Gezondheidscentrum is een mijlpaal voor deze wijk die opklimt uit een periode van sloop, nieuwbouw en renovatie. Het voormalig pand van Portes is het afgelopen jaar compleet door Mitros gerenoveerd tot een modern centrum met een frisse uitstraling. 
Dit soort maatschappelijk vastgoed draagt bij aan het goed wonen in een wijk en heeft daarom de warme belangstelling van woningcorporatie Mitros. Het Gezondheidscentrum heeft een belangrijke functie in de wijk. Huisartsen, fysiotherapie, apotheek en Portes (maatschappelijk werk) zijn er inmiddels gehuisvest. Binnenkort komt daar geestelijke gezondheidszorg bij. Alles op één plek is handig voor bewoners en efficiënt voor de partijen in het pand.

Nu en in de toekomst
Dit centrum maakt deel uit van ‘Levenslustig Ondiep’ waarbij de mensen en de voorzieningen in de wijk voorop staan. Een doel hiervan is dat de wijk een levensloopbestendig karakter heeft. Dat betekent dat er voorzieningen moeten zijn voor jong en oud. Dit Gezondheidscentrum is zo’n belangrijke voorziening.

Maatschappelijk vastgoed: bijdrage aan woongenot in een wijk
De aankoop en realisatie van dit centrum is ook voor Mitros een hoogtepunt. Dit soort gebouwen wordt ‘maatschappelijk vastgoed’ genoemd. Maatschappelijk vastgoed is bedoeld voor zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, sport en soms ook commerciële activiteiten. Het is een waardevolle toevoeging aan wijken en dus een groot aandachtspunt voor Mitros, zoals blijkt uit Mitros’ ondernemingsplan Waardevol Wonen. Een belangrijke pijler voor goed wonen is de aanwezigheid van maatschappelijk vastgoed. Daarom streeft Mitros er ook naar om in 2018 110.000 m2 maatschappelijk vastgoed te hebben (tegen 20.000 m2 nu). Met de komst van het Gezondheidscentrum Ondiep wordt er weer iets bijzonders toegevoegd aan de wijk.