Uitvoering WAPS van start

Utrechtse krachtwijken: uitvoering plannen van start

Het college van Utrecht heeft ingestemd met een pakket aan sociale maatregelen om de bewoners van de Utrechtse krachtwijken een nieuw perspectief te bieden. De maatregelen zijn onderdeel van de wijkactieplannen die afgelopen zomer met de bewoners en wijkorganisaties zijn opgesteld. Voor de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen en Hoograven is hiervoor in 2008 en 2009 totaal dertig miljoen euro beschikbaar. Het geld is door de corporaties Bo-Ex, Portaal en Mitros en de gemeente Utrecht beschikbaar gesteld.
 

De aanpak heeft tot doel om van de vijf wijken krachtwijken te maken waar mensen kansen hebben en weer graag willen wonen. De inzet is gericht op het verkleinen van de kloof tussen kansarmen en kansrijken.

Voorbeelden van maatregelen
In totaal gaan 25 straatcoaches aan de slag om jongerenoverlast aan te pakken. In Overvecht worden extra Marokkaanse oudercoaches en casemanagers ingezet om probleemgezinnen te helpen bij de opvoeding. Ook wordt een wonen- & kansenonderzoek gehouden waarbij bewoners thuis worden bezocht om hun kansen en problemen te inventariseren. In Ondiep gaan jongeren naast hun opleiding werkervaring opdoen bij het beheer van hun wijk. In Kanaleneiland komt er meer schoolmaatschappelijk werk en meer hulpverlening voor gezinnen met problemen.
Een sterk accent in de Utrechtse aanpak ligt op het bieden van een nieuw perspectief aan bewoners van deze wijken. Er is veel aandacht voor ondersteuning (waar nodig), zelfontplooiing en participatie. De sociale maatregelen die de komende tijd worden uitgevoerd zijn gebaseerd op de prioriteiten uit de wijkactieplannen.
 
Financiering
De gemeente Utrecht heeft voor de komende twee jaar negen miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van de sociale maatregelen. De Utrechtse corporaties investeren per jaar 21,5 miljoen extra. Van het corporatiegeld gaat per jaar 10,5 miljoen naar sociale maatregelen. Totaal is dus voor 2008 en 2009 dertig miljoen euro beschikbaar voor sociale maatregelen. De overige elf miljoen per jaar van het corporatiegeld gaat naar extra fysieke investeringen (woningen, voorzieningen). Over de concrete invulling van de fysieke investeringen worden de komende maanden nadere afspraken gemaakt. Het college is nog in gesprek met de provincie en het Rijk voor financiering van de rest van de maatregelen. Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de voorstellen.