Theo Pouw oorzaak stank Zuilen

De hevige stank die sinds enkele maanden over de wijk Zuilen giert en ver daarbuiten, is gelokaliseerd bij een bedrijf op Industrieterrein Lageweide. Het kostte ambtenaren van de gemeente en de provincie weken ‘snuffelen’ om te achterhalen waarom de stankoverlast in Zuilen afgelopen maanden weer explodeerde. Dit keer waren niet slechts de twee grote veevoederbedrijven of afvalverwerker AVR op Lage Weide de oorzaak, maar vooral het bedrijf Theo Pouw, zo zegt de gemeente. Honderden klachten kwamen bij gemeente en provincie binnen, in de maanden juni, juli en augustus. Niet de weeïge lucht van veevoer, maar een odeur van een weeïge, verrotte spruitjeslucht, rotte eieren en andere viezigheid teisterde de wijk. Een rioollucht waar je misselijk van wordt.  Sommige bewoners maakten zich zorgen over hun gezondheid.

Er wordt vaker geklaagd over stank, veroorzaakt door de veevoederbedrijven Agifirm en De Heus. De enorme toename van klachten vanaf half juni tot eind augustus was voor mileugroep, gemeente en provincie reden om op onderzoek uit te gaan.

Uiteindelijk werd na lang zoeken Theo Pouw als hoofdschuldige aangewezen voor de stank, waar mogelijk ook de veevoederbedrijven aan bijdragen. Theo Pouw ziet dat iets anders.

Het is duidelijk dat het terrein van grondverwerker Theo Pouw mede-oorzaak is van een hausse aan meldingen van stankoverlast in de wijk Zuilen de afgelopen maanden. De basins worden deze week schoongemaakt.

kijk hier de reportage RTV Utrecht

De herkomst van de stankgolf is  bevestigd door Milieugroep Zuilen die ook op onderzoek zijn gegegaan.
 
 
Tijdens een rondleiding op het terrein van grondreinigingsbedrijf Pouw op donderdag 28 augustus heeft Milieugroep Zuilen vastgesteld dat er op diverse plaatsen bergen materiaal liggen die ieder afzonderlijk bijzonder onaangename geuren verspreiden. Sommige bergen broeien en op het hele terrein is het nat.
 
Regenwater wordt opgevangen in een enorme open tank die tegelijkertijd wordt gebruikt om elders op het terrein opgevangen water te zuiveren van onwelriekende stoffen die mede door regen uit de materialen worden onttrokken. Ook in en boven de tank ruikt het intens onaangenaam.
 
Naar stellige overtuiging van Milieugroep Zuilen vormen de verschillende bronnen op het terrein van Pouw door menging de bijna permanente geurhinder in de wijk. Mogelijk levert het veevoeder bedrijf dat direct achter Pouw ligt ook een bijdrage maar uit recente metingen van de gemeente zou opnieuw blijken dat die bijdrage zeer minimaal is. Inderdaad is op het terrein van Pouw bij vlagen ook een lichte veevoederlucht geconstateerd maar de overige geuren voeren absoluut de boventoon.
 
De firma Pouw heeft een milieuvergunning waarin is vastgelegd dat er buiten het terrein geen geur mag worden waargenomen veroorzaakt door activiteiten op het terrein.
 
Bovendien is door Milieugroep Zuilen vastgesteld dat er vergaande verbouwingsplannen zijn waarvan sommige veranderingen op dit moment reeds zijn doorgevoerd aan de grondreinigingsinstallatie.
  • Milieugroep Zuilen heeft een handhavingsverzoek over geuroverlast ingediend bij de Provincie.
  • Milieugroep Zuilen heeft bij de Provincie om opheldering gevraagd over de gang van zaken.

In de lucht roken inspecteurs stoffen die afkomstig zijn van Agrifirm en De Heus als van Theo Pouw. Veel mensen noemden een geur, die overeen lijkt te komen met die uit een bron op het terrein van Pouw. Een waterbassin met vastgekoekt slib zorgt voor een sterke geur. Pouw, provincie en gemeente hebben afgesproken dat het waterbassin binnen een maand wordt gereinigd. De provincie heeft het bedrijf in een brief gewaarschuwd dat dat voor 1 oktober moet gebeuren en de stankhinder in de toekomst bovendien niet meer mag voorkomen. Daar gaat Pouw ook vanuit.

Overigens is stankoverlast al heel lang een probleem en vooral mbt handhaving en vergunningen. Je zou je natuurlijk al kunnen afvragen wat acceptabele waarde zijn als de gemeente zegt dat er altijd overlast zal zijn.

Bel of blijf bellen naar de milieuklachtentelefoon wanneer u stank-, stof- of geluidsoverlast hebt! BEL OOK als u de 20ste beller bent of als het de 4de keer is in 1 week.

De milieuklachtentelefoon is gratis: 0800-0225510

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Via de gemeente is het mogelijk een geurlogboekformulier aan te vragen. Deze sturen bewoners naar Gemeente Utrecht, Afdeling Toezicht & Handhaving, Gebouw II, kamer 3.01, Antwoordnummer 3376, 3500 VP Utrecht.