Technocampus

Diverse voormalige kantoren aan de Oudenoord  en Niijenoord hebben de afgelopen jaren een gedaanteverandering ondergaan. Het zijn onderwijsinstellingen van de Hogeschool Utrecht  en het ROC geworden. Gelukkig zie je aan een enkele gevel nog wie de vorige ‘bewoners’ waren. Op de hoek Stroomstraat / Oudenoord zie je aan de gevel een voorstelling die in opdracht van de voormalige verzekeringsmaatschappij Concordia is gemaakt. Een beeld uit vervlogen jaren: een gelukkig gezin bijeen onder de beschermende handen van de almachtige vader. Maar er wordt ook gesloopt en nieuw gebouwd. Het moet uiteindelijk leiden tot een verzameling technisch onderwijsinstellingen met 6000 studerenden, Technocampus geheten. In hoofdlijnen bezien een prima injectie voor dit deel van de stad.

Het is echter goed om na te denken wat zo’n impuls ook betekent  voor de omgeving. Welke invloed hebben 6000 jonge mensen en ruim 1000 onderwijsgevenden en andere ‘verzorgers’? Bijvoorbeeld voor de openbare ruimte, het gebruik van het Noordsepark (als enige grotere groenvoorziening in Pijlsweerd) en het gebruik van de parkeervoorzieningen. Komen er ook meer horecavestigingen en zal het leiden tot een grotere vraag naar jongerenhuisvesting in de omgeving? Zo’n grote jongerenconcentratie zal ook de drugsdealers niet ontgaan. Wat heeft de leiding van de Technocampus nog meer in petto dan nu bekend is? Wil het in goede harmonie (ook daarvoor zijn volgens mij regels nodig) met de omwonenden samenleven of is er de neiging de Techocampus  alleen op zichzelf te bezien?

Om een begin te maken om bovenstaande vragen te beantwoorden, stelde wijkwethouder Rinda den Besten, te gast op het buurtoverleg Pijlsweerd eind 2007, voor de leiding van de Technocampus uit te nodigen om met een groep omwonenden om de tafel gaan zitten. Het wijkbureau kreeg de opdracht dit gesprek te beleggen en de omwonenden te helpen met het in kaart brengen van de meest gewenste ontwikkeling voor Technocampus én omwonenden. Kortom te zoeken naar het tegenwoordig vaak gebezigde begrip win-win situatie. Tot nu toe is het echter niet verder gekomen dan een buurtwandeling met enkele bewoners en de wethouder. Ondanks dat dit een initiatief van gemeentewege (de wethouder) is, heeft het geen grote prioriteit van het wijkbureau om hieraan te trekken. Maar, naar verluidt, heeft de leiding van de Technocampus ook geen haast. De wijkraad zal in 2009 proberen hier weer vaart in te krijgen.

Gerard van Wakeren, wijkraadslid Noordwest, 25 januari 2009