Tag: Welstandsnota

  • Welstandsnota

    De Woningwet verplicht de gemeente om een eigen welstandsbeleid te formuleren. Welstandsoordelen mogen alleen gebaseerd zijn op criteria die worden genoemd in een door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota. Doel van…