Raad stemt voor Spoorlaan en tegen Referendum

Blind voor de protesten van bewoners en doof voor argumenten heeft de gemeenteraad vandaag uiteindelijk ingestemd met het ALU met daarin de breed verguisde Spoorlaan. Voordat het meer dan 1,2 miljard kostende plan in stemming werd gebracht werd ook nog eens tegen het Referendum gestemd. Het eerste door bewoners zelf georganiseerde Referendum, werd door de meerderheid van de raad te complex gevonden om aan de burgers van Utrecht voor te leggen. Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden diverse bewoners in een ludieke sinterklaasactie nogmaals aandacht gevraagd door te strooien met fijnstof in plaats van snoepgoed. Zie ook RTV Utrecht het AD en Unieuws. 

Continue reading Raad stemt voor Spoorlaan en tegen Referendum

Raadsinformatieavond ALU laat krachtig protest zien

Protestrap uit Utrecht Noordwest
Een druk bezochte raadsinformatieavond over het ALU, met met meer dan 20 sprekers, leverde op 3 november een levendige avond op met inbreng uit alle delen van de stad Utrecht. Naast een grote inbreng uit Noordwest waren er sprekers uit Oog in Al, Dichterswijk  en Hoograven. De meest tot de verbeelding sprekende inbreng kwam uit Zuilen d.m.v. een "Ontvredenheidsrap uit Noordwest" .  In de bijna 3 uur durende avond werden de raadsleden bestookt met argumenten tegen vooral de spoorlaan en tunnel. Uit andere wijken werden ook zorgen uitgesproken over de toename van verkeer en toenemende druk op de leefbaarheid. 

Continue reading Raadsinformatieavond ALU laat krachtig protest zien

Verkeer in Noordwest

In juni 2003 is een inloopavond gehouden waarbij bewoners uit Noordwest konden mee denken over het wijkverkeersplan Noordwest.
Grootste problemen:
te hard rijden, te weinig parkeerplaatsen dicht bij huis, sluipverkeer, brommers op de stoep, stankoverlast in drukke straten.  Soms komt dit door verkeerd gedrag van bewoners en bezoekers, maar soms heeft het te maken de inrichting van de openbare ruimte. Op basis van de gemaakte opmerkingen en al aanwezige kennis over de wijk (b.v. het verkeersplan Ondiep en Pijlsweerd) en verkeersknelpunten is wijkverkeersplan gemaakt, dat is besproken met een klankbordgroep van bewoners.

Continue reading Verkeer in Noordwest