Klankbordgroep kritisch op programma voor Zijdebalen

Voor de klankbordgroep was10 november een markeerpunt voor de verdere ontwikkeling van het plan Zijdebalen. Op die avond vroegen gemeente en projectontwikkelaar wat de groep vond van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), het voorportaal van het te maken bestemmingsplan. Op 22 december is er een inloopavond belegd. Op 6 januari (aanvang 19.30)  is er een meer uitgebreide informatieavond in het voormalige kantoor van Jongeneel aan de Zeedijk. Dan zullen ook leden van de klankbordgroep hun visie toelichten op verschillende onderdelen van het pro­gramma.
De visie van de klankbordgroep heeft de groep verzonden aan het college van burgemeester en wethouders. De klankbordgroep is niet tegen de ontwikkeling van het terrein en het plan zit er op punten bemoedigend uit. Maar vanaf het begin was er bezwaar tegen zoveel woningen op zo’n klein terrein. De meeste kritiekpunten hangen daarmee samen. 

Continue reading Klankbordgroep kritisch op programma voor Zijdebalen

Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed

Het begon twee jaar geleden allemaal veelbelovend volgens de gemeente en de projectont­­­wikkelaar.  Luxe woonwijk met grachtenpanden. Niet alleen langs de Vecht, maar ook nog aan nieuwe grachtjes. De te herstellen waterloop langs de Westerdijk zou de kroon op het werk worden.Goed, de omwonenden waren niet zo enthousiast over de hoge woningdichtheid, de bouw­hoogte en het totale gebrek aan openbaar groen, maar verder zagen de plaatjes van de ontwik­ke­laar er gelikt uit. Positief punt was dat het parkeren niet op straat zou plaatsvinden, maar onder de bouwblokken. Bij behandeling in de gemeenteraad van het structuurplan kregen de om­wo­nenden een beetje gelijk: het aantal woningen werd op 440 gezet, het te bebouwen vloer­oppervlak werd wat naar beneden bij gesteld en de bouwhoogte werd hier en daar iets beperkt. Vooral de bewoners aan de Lauwerecht vinden de nu toegestane bouwhoogte (3 bouwlagen met een kap) aan de Zeedijk nog steeds te hoog. Dat gelet op de huidige situatie. 

Continue reading Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed