Wijkraad februari 2017

Agenda: Agenda Wijkraad Noordwest 16 februari 2017 Notulen: Volgt. 1. Welkom en vaststellen agenda  – Vaststellen Ja 20.00 2. Mededelingen WSC Informeren/ Bespreken Nee 20.05 3. Consultatieversie over het U-OV https://fd9.formdesk.com/provincieutrecht1/EX T_ENQ_OV Bespreken  Nee 20.15 4. Gezondheidsrapportage Noordwest; inventariseren...

Wijkraad December

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de 9e wijkraadsvergadering van 2016 van de wijkraad Noordwest. De vergadering is van 20.00 – 22.00 uur in het Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur....