Meldpunt knelpunten zorg 2015

De gemeente Utrecht wil zorgvuldige stappen zetten in de veranderingen van de transitie AWBZ en Jeugdzorg en open staan voor signalen van alle betrokkenen. Ook de Wijkraad Noordwest is betrokken bij deze grote verandering. De gemeente Utrecht heeft hiervoor o.a. speciale meldpunten ingesteld, om knelpunten snel in beeld te krijgen.Inmiddels zijn de volgende twee meldpunten in bedrijf:

Continue reading Meldpunt knelpunten zorg 2015

Presentatie Mitros in de wijkraad

In de vergadering van 10 juli jl. is de Wijkraad in gesprek gegaan met Lucas de Boer, manager Wonen bij Mitros. Mitros heeft woningen van gemiddeld 46 jaar oud, dat is heel oud voor een corporatie en in Noordwest zijn ze gemiddeld ouder dan 50 jaar en daarmee de oudste van Utrecht.

Het jaar 2012 was belangrijk want Mitros kondigde aan van alles te gaan doen, vervolgens werd dat jaar ongeveer elk onderhouds- en andere project in de stad ‘on hold’. Was een raar signaal, er waren wel veel nieuwbouwprojecten in portefeuille. Mitros was een grote organisatie met alleen in Utrecht al vier vestigingen en een in Nieuwegein.

Continue reading Presentatie Mitros in de wijkraad

Terugblik verkiezingsdebat

Maar liefst 15 van de 17 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart waren op 12 februari aanwezig op het verkiezingsdebat van de wijkraad. Aan de hand van verschillende stellingen en thema’s werden er levendige debatten gevoerd...

Meedenken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg

Dat was het onderwerp van een heus werkatelier voor bewoners en ondernemers op 19 september en op 25 november (zie verslag) voor pandeigenaren. Dit in het kader van het maken van de ontwikkelingsstra­tegie voor de ASW, zoals de langste straat van Utrecht in het kort wordt aangeduid.

De aanpak van de ASW is een belangrijk onderdeel van het Ambitiedocument Noordwest. Het geldt voor de drie delen van de ASW. het atelier werd daarom opgesplitst in de gedeelten Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen.

Continue reading Meedenken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg

Gemeenteraad bezoekt Pijlsweerd

De zaal zit goed vol. Wim Goedvolk, wijkregisseur West en avondvoorzitter heet de aanwezigen die de stortregens getrotseerd hebben van harte welkom in Het Huis. De agenda is samengesteld in overleg met Marry Mos (GroenLinks) en wijkraad Noordwest. Marry Mos is contactpersoon voor de gemeenteraad voor de wijk Noordwest. Zij legt uit dat de raadsleden naar de wijk komen om te luisteren naar de bewoners: wat zit er dwars en wat zijn goede ideeën?  

Continue reading Gemeenteraad bezoekt Pijlsweerd

Lijsttrekkersdebat in Noordwest op 12 februari

Net als 8 en 4 jaar geleden organiseert de wijkraad Noordwest een lijsttrekkersdebat, nu in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. De wijkraad heeft over zes blokken 20 stellingen neergezet. Deze zijn verzonden aan de politieke partijen met het verzoek daarover een standpunt in te nemen.

Aan de hand daarvan zal het debat over (een selectie van) de stellingen gevoerd worden. Debatleider is Patrick van der Hijden. Uiteraard doet ´de zaal´ actief mee. Continue reading Lijsttrekkersdebat in Noordwest op 12 februari