Tag: Nieuws uit Ondiep

De Utrechtse wijk Ondiep (in de Nederlandse provincie Utrecht) is een typische volksbuurt, gelegen tussen de Vecht en de Amsterdamsestraatweg in Utrecht-Noordwest. De wijk dateert uit de eerste decennia van de 20e eeuw. Zoals kenmerkend voor veel volksbuurten, blijven veel bewoners graag in de wijk wonen, ook als ze trouwen en kinderen krijgen. De laatste jaren verandert de buurtsamenstelling en komen steeds meer werkende jongeren en studenten in de wijk wonen. De wijk Ondiep is één van de 40 krachtwijken.