Stil asfalt voor Noordelijke Rondweg Utrecht

In september 2008 start de gemeente Utrecht met het asfalteren van een deel van de Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU). Het gaat om het gedeelte Gandhidreef, de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en de Darwindreef. Het college heeft besloten om deze wegen te voorzien van geluidsreducerend asfalt omdat er veel mensen in de directe omgeving van de wegen wonen. De gemeente voorziet de rotondes en opstelstroken wel van normaal asfalt. De snelheid van het verkeer is daar zo laag dat geluidsreductie door het asfalt niet opgaat.

Uiteraard zal dit tot de zomer van 2009 verkeershinder opleveren op deze toch al drukke stuk weg dat ook Noordwest ontsluit naar de A27.

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden tot de zomer van 2009 duren. Het doorgaand verkeer wordt over één rijstrook geleid en bestemmingsverkeer wordt gedeeltelijk omgeleid. Automobilisten moeten in die periode rekening houden met extra verkeersdrukte.

De keuze voor stil asfalt leidt tot vier decibel minder geluid. Voor Overvecht en voor het aangrenzende Noorderpark acht het college dit gewenst. Aan de keuze kleeft het nadeel dat de toplaag sneller vervangen zal moeten worden dan het traditionele asfalt. Het effect van stille asfalt en de snelheid van slijtage gaat de gemeente monitoren. De uitkomsten spelen mee in toekomstige keuzes ook elders in de stad stil asfalt aan te brengen.

De werkzaamheden aan de NRU maken deel uit van het groot onderhoudsplan dat de gemeente heeft opgesteld om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De komende jaren worden veel wegen, viaducten, straatlampen, etcetera vernieuwd en verbeterd. Met de vernieuwing wil de gemeente de veiligheid van de openbare ruimte waarborgen.