Speerpunten

Binnen de wijk Noordwest zijn er soms zaken waar wij als wijkraad extra  aandacht aan geven.