Sociale woningbouw veelvuldig misbruikt !?

Woonmarkt op slotalt
Utrechters met een hoger inkomen krijgen het moeilijker op de sociale huurmarkt. Tenminste, als het ligt aan de Utrechtse wethouder Harrie Bosch.De Utrechtse woningmarkt zit op slot, doordat mensen met een hoog inkomen in goedkope huurhuizen blijven wonen. Daardoor is er nauwelijks doorstroming.

De wethouder wil daar maatregelen tegen treffen. Lees hier het artikel daarover in het AD. Verder vindt Wethouder Bosch dat er vooral flink doorgebouwd moet worden in de regio, zodat de druk op de woningmarkt wat afneemt.

Er is een concept Woonvisie door het college opgesteld waarin alle maatregelen staan omschreven. Deze woonvisie is hier te lezen. Deze ligt 6 weken ter inzage waarop bewoners een zienswijze kunnen indienen

Beluister hier het radiogesprek dat RTV Utrecht had met wethouder Bosch.