Sluiting De Uithoek treft vooral de kwetsbare bewoners

De zaal in buurthuis De Uithoek was overvol, er werden meer dan honderd aanwezigen geteld, op woensdagavond 14 maart. Dit ondanks dat de bijeenkomst zo laat van tevoren was aangekondigd en het tijdstip van aanvang verkeerd was vermeld.

Buurtbewoners van allerlei nationaliteiten en leeftijden, waaronder erg veel ouderen, waren oprecht verbijsterd, boos en verdrietig over de plannen van de gemeente om de Uithoek per 1 januari 2013 te sluiten, en daarnaast te kijken of de activiteiten die er nu plaats vinden ergens anders ondergebracht kunnen worden. Een (voorgenomen) besluit dat als een bom is ingeslagen bij de bewoners en gebruikers.

Ambtenaren van de Dienst Maatsschappelijke Ontwikkeling kwamen in een uitgebreidde presentatie nog eens het besluit van het College uitleggen en de noodzaak van de bezuiniging van 9 ton op accomodaties in de stad toelichten. Een presentatie die door DMO al eens op de 6 maart 2012 in een RIA was gehouden, maar die aan een groot deel van de aanwezigen voorbij ging.

Terecht onbegrip was er daar de bewoners en gebruikersgroepen voorop lopen in de door de gemeente zoveel geprezen zelfsturing en zich opstellen als de gewenste participerende burgers, geroemd in de notitie over vernieuwend welzijn. Veel gebruikersgroepen draaien in de Uithoek namelijk voor een groot deel in zelfbeheer. Nog onbegrijpelijker wordt het als je weet dat nog geen jaar geleden met trots de eerst buurtfitness hier werd geopend door de wijkwethouder Frits Lintmeijer, nu met succes draait, maar dus alweer kan verdwijnen. Waar is de wethouder nu om uitleg te geven?

Volgens DMO moet het mogelijk zijn om de huidige gebruikersgroepen onder te brengen in andere locaties in de wijk. De bezettingsgraad in de Uithoek zou namelijk te laag zijn en andere accomodaties zouden ook beter gebruikt kunnen worden of geschikt gemaakt. Op zich lijkt de laatste redenatie in eerste instantie niet onredelijk. Of de cijfers over de lage bezettingsgraad van de Uithoek echter kloppen is nog maar de vraag gezien de hoge opkomst en het aantal gebruikers dat zich presenteerden op 14 maart.  

Daarbij hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat veel activiteiten zijn verdwenen, maar zijn bewoners de laatste jaren juist vaker zelf activiteiten gaan organiseren. Dit vraagt echte tijd. Sterk onderschat wordt daarnaast wat de functie van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in de buurt is. Mogelijk wordt er preventief meer geld bespaard met de inzet van bewoners bij activiteiten waarin ontmoeting, wedekerigheid en vitaliteit centraal staan dan door de kille optelsom gemaakt door het College en de DMO. 

Daarnaast is de verwachting dat een deel van de bewoners niet meegaan als ze weg moeten uit de Uithoek. Weg naar een andere locatie zoals de Speler die verder van hun eigen woonplek vandaan is. Het zullen dan vooral de kwetsbare bewoners zijn die achterblijven in dit deel van de wijk die toch al niet ruim bedeeld is door het verdwijnen van andere voorzieningen. Kwetsbare bewoners die in de eerder genoemde notitie wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar nu hun plek kwijtraken en gewoon uit beeld zullen verdwijnen. De vraag is of de mogelijke gevolgen hiervan, al eerder gesignaleerd,  serieus genomen worden. 

Op de buitenramen van het gebouw waren zelfgemaakte posters geplakt die dringend opriepen om De Uithoek te behouden. Hopelijk ziet de politiek ze !

De wijkraad heeft het in ieder geval op de agenda staan van 22 maart