Sluit de Uithoek niet !

Daar komt kort gezegd het advies van de wijkraad, welk op 4 april aan het College en de raadsleden is gestuurd, op neer. Eerder al verscheen er een artikel op onze website waarin de zorgen werden geuit over de gevolgen van de sluiting, maar ook dat met de sluiting het eigen beleid van de gemeente, inzake participatie en zelfsturing, ondergraven wordt. Daarbij komt nog dat de cijfers over de bezettingsgraad van de Uithoek niet kloppen.

Opgevraagde cijfers wijzen uit dat er wekelijks meer dan 1200 bezoekers zijn en meer dan 30 clubs actief. In de hoop het tij te keren daarom eerder genoemde dringend advies niet tot sluiting over te gaan. We gaan ervan uit dat de gemeente verder kijkt dan op de korte termijn geld verdienen, waarbij de gevolgen op langere termijn (ook financieel) grote schade opleveren. Zowel GroenLinks als de PVDA hebben inmiddels aandacht aan het onderwerp geschonken en hun zorgen uitgesproken. Nu deze nog in daden omzetten.