Sloop en nieuwbouw Oudenoord 275: inloopavond op 2 april

Burgemeester en wethouders hebben op 17 maart ingestemd met het slopen van Oudenoord 275. Daarvoor in de plaats moeten 250 woningen en in onderbouw (de plint) voorzieningen komen. Over het concept-plan organiseert de gemeente op donderdag 2 april een inloop­avond van 19.30 tot 21.30 uur. Deze informatiebijeenkomst is voor omwonenden en geïntereseerden en wordt gehouden in de hal van Oudenoord 275. Hierover is (hier en daar) ook een wijkbericht verspreid door de gemeente.  

 
De vooral kleine woningen worden met name in de nieuwe toren gerealiseerd. Evenals de huidige toren wordt deze 54 meter hoog. De onderbouw wordt hoger dan nu het geval is: even hoog als het kantoor van Nivel (16 meter). Projectontwikkelaar Borghese Real Estate is met dit nieuwe plan gekomen, omdat het eerdere plan (verbouwen van de huidige toren voor 100 woningen) niet kon doorgaan. Dit omdat de bestaande toren niet kan voldoen aan de Utrechtse Geluidsnota. Dat betekent ook dat het huidige gebouw compleet gesloopt wordt.
 
In het Stedebouwkundig Programma van Eisen (SPvE) staan richtlijnen en eisen voor dit plan. Het SPvE is echter geheel toegeschreven op het door de ontwikkelaar ingediende plan. Zo wordt naar de huidige hoogte van 54 meter toegeschreven. Volgens de hoogbouwvisie van de
ge­­­meente is in Pijlsweerd incidenteel tweemaal de gemiddelde hoogte van de omgeving toe­ge­staan. Het SPvE geeft dan de volgende fraaie zinnen. “De huidige hoogte is al meer dan tweemaal zo hoog dan de omgeving. Daarom is verdere ophoging moeilijk te realiseren.” De gemeente had natuurlijk ook kunnen schrijven: Gelet op de overschrijding van de huidige hoogte is nieuwbouw bij uitstek een goede gelegenheid om wel te voldoen aan de maximaal 2 maal gemiddelde hoogte van de omgeving.
 
De projectontwikkelaar trakteert de buurt nu op 2 ½ meer woningen dan in het gesneuvelde plan: van 100 naar 250 woningen voor starters. Of de daarvoor benodigde parkeer­plaatsen op eigen terrein en in een parkeer­garage aan de Westerdijk voldoende zijn is de vraag. In het SpvE staat namelijk dat de ontwikkelaar samen met de gemeente gaat zoeken naar een optimale oplossing op eigen terrein, de parkeergarage en in het openbaar gebied. Dus nog meer auto’s op straat.
 
Parkeren is één, nog kunnen wegrijden / thuiskomen in de spits is twee! En dat op de reeds overvolle Oudenoord en Kaatstraat. Beide staten voldoen met de Weerd­singel reeds jaren niet aan de luchtkwaliteitsnormen. Zoals bekend is het college van B&W zwaar in de aftakeling vanwege het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU). Het ALU zoals dat nu naar Den Haag gestuurd is, kan leiden tot een nog groter verkeersinfarct op genoemde straten.
Het SpvE, geschreven in de tijd dat er nog een compleet college was, geeft nog wel aan dat er nog een onderzoek moet plaatsvinden inzake de verkeersbewegingen en de luchtkwa­liteit. Als dat op dezelfde wijze gaat als gedaan is bij het plan Zijdebalen (450 woningen) dan weten we de uitslag al: gaat lukken! 
 
Punt uit het SpvE is ook hoe het bouwen voor starters wordt verantwoord. Pijlsweerd is een prima wijk voor starters. “De wijk vervult een doorstroomfunctie voor een grote groep kleine huishoudens voor een relatief korte periode.” Dat is natuurlijk een juiste constatering. Maar je kan je ook af­vragen of dat steeds maar meer moet worden. Starterswoningen zouden ook over de verschillende wijken van de stad kunnen worden verdeeld. Want ook Pijlsweerd heeft recht op een meer evenwichtiger huishoudensopbouw. Dat komt het samenleven, het ge­voel bij de wijk te horen (en daar ook iets voor doen) in Pijlsweerd meer ten goede. Pijls­weerd heeft recht om meer dan een doorgangshuis voor andere wijken te zijn.
 
Gerard van Wakeren, wijkraadslid Noordwest, 29-03-09