Ruim baan voor de fiets

fietsers 42Eerder schreven we hier over het project Fietsen voor de Wijk van de Fietsersbond. De Fietsersbond heeft de afgelopen periode knelpunten verzameld en vervolgens een Nota van Aanbevelingen geschreven. Hierin staat onder andere een lijst met ‘quick wins’, acties waarmee relatief eenvoudig het fietsklimaat in Noordwest verbeterd kan  worden.

De wijkraad heeft daarom in een advies aan de gemeente o.a. geschreven om voorgestelde verbeteringen over te nemen en ook om van de eerder genoemde ‘quick wins’  al in 2012 werk te maken.