Renovatie van Complex 8

Woningcorporatie Portaal en de bewonerscommissie ‘Initiatiefgroep Complex 8’ hebben al enige tijd geleden overeenstemming bereikt over de aanpak  van deze buurt tussen Niftrarlakeplantsoen en Daelwijcklaan.  Inmiddels zijn we toe aan de daarwerkelijke uitvoering daarvan. Complex 8 aan het Niftarlakeplantsoen wordt geheel vernieuwd. Geen volledige sloop en nieuwbouw, zoals eerst gedacht werd. Nee, ongeveer de helft gaat tegen de vlakte, maar verder wordt er gerenoveerd en ‘opgetopt en bijgeplint’. Waarschijnlijk zal de sloop in de loop van dit jaar beginnen. Daarna volgen de nieuwbouw en renovatie.

 

De gemeente heeft inmiddels de bouwvergunning verleend en daardoor kan met Hof 1 (het meest zuidelijke gebied tussen Prinses Margrietstraat en Soetendaallaan) volgens planning in oktober 2008 begonnen worden.

Als het hele traject volgens schema verloopt zijn Hof 2 en Hof 3 in 2011 aan de beurt. Van de 175 nieuwe of gerenoveerde woningen wordt maar één derde deel als koopwoning opgeleverd.

Er wordt een Sociaal Plan opgesteld, dat de gevolgen moet regelen die de plannen voor de bewoners hebben. Er bestaat in Utrecht een algemeen Sociaal Plan voor alle zogenaamde ‘herstructureringsprojecten’ in de stad. Het Sociaal Plan voor Complex 8 mag niet in het nadeel van de huurders afwijken, wel in hun voordeel. Dat neem natuurlijk niet weg dat de bewoners er op het gebied van kwaliteit op vooruit zullen gaan en daar ook een prijskaartje aan zal hangen. Verder worden in dit stuk naast allerlei andere zaken ook de verhuiskostenvergoedingen geregeld.

Er is  hard gewerkt aan het ontwerp voor de 175 woningen, het Sociaal Plan, het communicatieplan en de nieuwe vormgeving van de binnenterreinen. Daarover worden de bewoners weer allemaal geraadpleegd.  Er is in november 2006 een inloopavond geweest in het Informatiecentrum Zuilen aan de Vecht. De bewoners waren behoorlijk positief . Begin 2007 is door een onafhankelijk bureau een degelijke draagvlakmeting onder de bewoners uitgevoerd. De resultaten waren buitengewoon bemoedigend: maar lieftst 78 procent van de alle huishoudens gaf een Ja-woord op de plannen van Portaal en de Initiatiefgroep. 88 procent heeft deelgenomen aan de enquête. Op dit moment worden de plannen nader uitgewerkt en bestekklaar gemaakt. De verwachting is dat sloop en aansluitend de niuwbouw of renovatie in de loop van 2008 (tweede of derde kwartaal) zullen beginnen.

De plannen zijn het resultaat van een samenwerking tussen woningcorporatie Portaal (eigenaar van de woningen) en de Initiatiefgroep Complex 8 (bewoners) met betrokkenheid van Han van Zwieten Architecten.

Hoe is het nu?
Het gebied waar het om gaat ligt tussen het Niftarlakeplantsoen en de Daelwijcklaan én tussen de Prinses Irenelaan en de Prinses Margrietstraat. De woningen worden verdeeld in drie blokken door de Cromwijcklaan en Soetendaallaan. Elke blok heeft twee flatgebouwen met 24 appartementen, 5 eengezinswoningen (aan het Niftarlakeplantsoen) en 10 boven-benedenwoningen (aan de Daelwijcklaan). In totaal 63 woningen per blok en 189 woningen voor het totale complex.

Wat gaat er gebeuren?
De eengezinswoningen worden gerenoveerd en dat geldt ook voor één flatgebouw per blok. Aan die flats worden 4 penthouses toegevoegd (‘opgetopt’) en 2 woningen aan de begane grond (‘bijgeplint’). Door nieuwbouw van lift- en trappenhuizen worden ze van portiekflats omgezet naar galerijflats.

De andere flatgebouwen en de boven-benedenwoningen worden gesloopt. Aan de Daelwijcklaan wordt daarvoor in de plaats per blok een flatje gebouwd van 3 bouwlagen met 12 appartementen. Deze appartementen worden bereikbaar via dezelfde nieuwe trappenhuizen als de gerenoveerde flats. De gesloopte flat wordt per blok vervangen door een rij van 11 à 12 eengezinswoningen.

Uiteindelijk bestaat het complex dan uit 175 woningen. Portaal is van plan om één van de drie blokken te verkopen en de andere twee zelf in verhuur houden. 

Zie ook: 

Weven aan Samenleven

Gemeente Utrecht