Reactie op advies Visie Vechtoevers

vechtoeverVlak voor de zomervakantie gaf de wijkraad een advies aan het College over de Visie Vechtoevers. Hierover schreven we eerder al een artikel. Het advies is niet binnen de beloofde termijn binnen maar we moeten toegeven dat de snelheid van de reacties van het College veel beter is geworden. Inmiddels is er een reactie van het College.De uitgebreidde reactie met teveel details om hier kort samen te vatten is hier te lezen.