Reactie College op wijkraadadvies uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Het college van b&w heeft op maandag 2 februari 2015 het antwoord gezonden op het advies van 6 wijkraden, waaronder Noordwest, en op het advies van wijkraad Oost, over de plannen en maatregelen inzake luchtkwaliteit en mobiliteit.
Plannen en maatregelen die eigenlijk al op 1 januari 2015 zouden moeten ingaan. Nu mikt het college op mei – juni dit jaar. Als eerste wordt de milieuzone Binnenstad (en een stukje Pijlsweerd) en de Knijp Monicabrug ingevoerd.

Er worden in de antwoordbrief diverse overleggen in de stad in het vooruitzicht gesteld, waaronder met buurt- en verkeersgroepen en wijkraden. Op de wijkraad Noordwest van 26 februari komen de plannen/maatregelen voor Utrecht West/Noordwest aan de orde.