Raadsinformatieavond ALU laat krachtig protest zien

Protestrap uit Utrecht Noordwest
Een druk bezochte raadsinformatieavond over het ALU, met met meer dan 20 sprekers, leverde op 3 november een levendige avond op met inbreng uit alle delen van de stad Utrecht. Naast een grote inbreng uit Noordwest waren er sprekers uit Oog in Al, Dichterswijk  en Hoograven. De meest tot de verbeelding sprekende inbreng kwam uit Zuilen d.m.v. een "Ontvredenheidsrap uit Noordwest" .  In de bijna 3 uur durende avond werden de raadsleden bestookt met argumenten tegen vooral de spoorlaan en tunnel. Uit andere wijken werden ook zorgen uitgesproken over de toename van verkeer en toenemende druk op de leefbaarheid. 

Eerder was er al een persbericht verspreid met op hoofdlijnen de inhoud van de boodschap van de bewonersgroepen uit Noordwest. In de middagvergadering van de commissie Stad en Ruimtevan dinsdag 10 november vindt bespreking van het ontwerpraadsvoorstel ALU plaats. Kijk hier voor een verslag van de gemeente waar ook de meeste inspraakreacties te vinden zijn. Lees en kijk het beeldverslag op: RTV Utrecht en De Nieuwe Utrechter . Landelijk bekendheid kwam er zelfs via de Telegraaf.