Raad geeft vijf ton extra aan Noordse Park

Tijdens de gemeenteraad van 25 september heeft de gemeenteraad van Utrecht ruim één miljoen euro ter beschikking voor het burgerinitiatief Noordse Park.De raad heeft unaniem ingestemd met het burgerinitiatief voor de herinrichting van het Noordse Park en stelt in totaal 1,1 miljoen Euro ter beschikking voor een gefaseerde uitvoering van de plannen. Het Noordse Park ligt aan de rand van Ondiep, begrensd door het spoor en de Vecht.
De bewoners willen een gebruiksvriendelijker park met plek voor recreatie, sport, spel en feesten.
Het college adviseerde de raad om 600.000 Euro voor het park beschikbaar te stellen waarvan 300.000 euro uit het leefbaarheidsbudget over 3 jaar. Hoewel dit voorbij gaat aan de regelgeving inzake het LBB stemt de wijkraad toe in dit voorstel daar het uiteindelijk de leefbaarheid ten goede komt. 
Met raadsbreed ondersteunde amendementen geeft de raad nu 500.000 Euro extra. De VVD maakte weliswaar een kanttekening bij de dekking van dit extra bedrag, maar stemde wel vóór. Voorts drong de raad aan op een snelle start en gaf nadrukkelijk aan van de vorderingen op de hoogte te willen blijven. Meer informatie op de website rond het Noordsepark. Het voorlopig ontwerp kunt u hier vinden.