Queeckhovenplein: Wat staat er te gebeuren?

Het project valt onder de DUO-overeenkomst (De Utrechtse Opgave) en in WOP 1 & 2 (wijk Ontwikkelingsplannen Zuilen) en daarin staat het project als sloopproject aangemerkt. Mitros is voornemens om de complexen te slopen en heeft ook deze afspraken gemaakt met de gemeente.  Voor sloop is een draagvlak van de meerderheid van de bewoners nodig. Kort voor de zomervakantie werd het zogenoemde woonwensenonderzoek gehouden. Inmiddels zijn de uitkomsten hiervan bekend:

Vanaf 2007 worden de huurders van de complexen waar het omgaat in ieder geval elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken in het traject. Deze nieuwsbrieven zijn dan ook beschikbaar op onze website. Als u op de hoogte wilt blijven van dit project, kunt u het beste geregeld onze website bezoeken. 

 • 62% van de huishoudens is vóór sloop
 • 84% van de bewoners is vóór sloop
 • Ruim de helft wil graag verhuizen binnen Zuilen
 • 23% wil graag terugkeren in de nieuwbouw

Het woonwensenonderzoek is de eerste stap om uiteindelijk tot sloop en nieuwbouw te komen. De uitkomsten worden gebruikt om een goed sociaal plan op te stellen. Daarmee wordt gezorgd dat er voldoende kansen zijn om een nieuwe woning te vinden en daarbij genoeg begeleiding is.

Aan het Queeckhovenplein is de school al vervangen door nieuwbouw van tien ééngezinswoningen en twaalf appartementen. Een nieuwe stap gezet naar de vervanging van de woningen uit de jaren vijftig en een einde aan de onduidelijkheid en verpaupering is in gang gezet.

In de volgende fase wordt een stedenbouwkundig onderzoek gedaan en wordt een nieuwbouwplan gemaakt. Dat geeft aan welk soort woningen op welke plaats gebouwd gaat worden.

Uiteindelijk werden het sociaal plan en het nieuwbouwplan aan de bewoners voorgelegd. Als bij deze draagvlakmeting tenminste 60% vóór stemt, kunnen de plannen doorgaan.

Wat gaat er gebeuren?
Hoe het nieuwbouwplan eruit gaat zien is natuurlijk nog niet duidelijk. Het WOP geeft wel al een paar eerste gedachten. Bijvoorbeeld staat daarin dat het Queeckhovenplein zelf een herinrichting goed kan gebruiken:

"Bij de nieuwe stedenbouwkundige invulling van het gebied moet ook onderzocht worden of de relatie met de Vecht en met de J.M. de Muinck Keizerlaan verbeterd kan worden, wellicht met een fraaie entree naar een nieuw plein."

"Langs de Norbruislaan zou nieuwbouw moeten komen die past in het kader van de As van Berlage. Gedacht wordt aan een stedelijke wand van Berlagiaanse stadswoningen in vier à vijf bouwlagen, met mogelijk een werkruimte op de begane grond. Het zou gaan om koopwoningen in een hogere prijsklasse. Op het terrein achter deze stadswoningen zouden dan grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden in de sfeer van de (huidige) jaren dertig woningen aan de Prinses Beatrixlaan."

Om welke woningen/welk gebied gaat het?
De herontwikkeling betreft de volgende woningen/panden:

 • Boelsteinlaan 3 t/m 27-2 en 2 t/m 28-3
 • Burgemeester Norbruislaan 3 t/m 11
 • Elsenburglaan 2A t/m 10-1
 • Goudesteinlaan 1 t/m 13-1 en 2 t/m 25-2
 • J.M. de Muinck Keizerlaan 34 t/m 38-1
 • Queeckhovenplein 5 t/m 10
 • Vechtensteinlaan 1-23E en 2 t/m 10
 • Weeresteinlaan 2 t/m 16-3

Hoewel in dit rijtje het Vechtplantsoen en het bedrijventerreintje niet is opgenomen lijken de laaste plannen ook de Vechtstrook te bevatten. Uit economisch oogpunt is dit uiteraard ook niet vreemd. Deze zouden natuurlijk ook de verbindende factoren kunnen zijn in het project "de Groene van Heukelom Lob"